Online Afspraak Maken

Klachtenprocedure Piekerpoli

Ontevreden

Wij waarderen het als je jouw ontevredenheid aan ons meedeelt. Bespreek dit dan in eerste instantie met de betreffende behandelaar of medewerker. Je mag van hem/haar verwachten dat jouw klacht naar tevredenheid wordt opgelost.

Hulp nodig

Ben je daarna nog niet tevreden of vind je het vervelend om met degene waarover de klacht gaat in gesprek te gaan? In dat geval kun je contact opnemen met Marleen Derks, Oprichter van de Piekerpoli. Zij zal de klacht op een bevredigende manier afhandelen en het vertrouwen herstellen. Daarnaast zullen wij de oorzaak van de klacht opsporen en wegnemen. Zo kunnen wij herhaling voorkomen en onze werkwijze beter afstemmen op de wensen van onze klanten

Alternatieve routes

Naast de klachtenregeling bij de Piekerpoli bestaat er de mogelijkheid om je klacht bij de beroepsvereniging van de therapeut neer te leggen. De contactgegevens van deze vereniging kun je opvragen bij ons secretariaat (bereikbaar via het contactformulier). Daarnaast heb je nog de mogelijkheid je klacht op een juridische manier aan te kaarten via de rechter.

Indienen

Wij nemen iedere klacht serieus en vragen je om deze via het contactformulier zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Je kunt dan binnen twee weken een reactie verwachten.

Behandelingstermijn

De Piekerpoli handelt de klacht binnen 4 weken na ontvangst af.  Indien de betreffende therapeut wegens omstandigheden onbereikbaar is, zal de aangepaste behandeltermijn schriftelijk worden aangekondigd.

Vervolgstappen

Afhankelijk van de klacht zal Marleen Derks contact met je opnemen om je klacht te bespreken of direct met de desbetreffende behandelaar in gesprek gaan. Wanneer een klacht gegrond blijkt, wordt er gekeken hoe wij het voor de klager kunnen oplossen. Daarnaast wordt er een waarschuwing gegeven of een functioneringstraject opgestart. Deze stappen, richting de therapeut, worden niet teruggekoppeld aan de klager.

Geheimhouding

Een ieder die bij een behandeling van een klacht betrokken is, is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle der partijen betreffende gegevens die bij hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

Afhandeling en registratie

De bedrijfsleiding verzorgt de vernietiging van het klachtendossier na vijf jaar vanaf het moment dat de behandeling van de klacht als afgerond kan worden beschouwd.

We gebruiken cookies op onze website om u de meest relevante ervaring te bieden door uw voorkeuren en vorige bezoeken te onthouden. Door op "Accepteer alles" te klikken, stemt u in met het gebruik van ALLE cookies. U kunt echter "Cookies weigeren" kiezen om zonder cookies verder te gaan. Lees meer