Online Afspraak Maken

Omgaan met tegenslagen

28 feb 2020

Ingezonden brief. Via de website krijgen wij veel informatie verzoeken. Maar het bericht van Matswerk (man, 62 jaar) was van een andere strekking. Deze websitebezoeker heeft zelf jaren met gepieker en depressie te maken. Dit proces heeft hem veel inzicht gegeven. Hij heeft alles samengevoegd in het recept voor het positief omgaan met tegenslagen

Tegenslagen zijn een normaal verschijnsel in het leven. Menigeen wordt echter grootgebracht met het idee dat alles prettig moet zijn. (Vaak wordt gedacht dat het normaal is dat alles plezierig verloopt) Daardoor denken veel mensen bij een tegenslag dat ze zelf iets niet goed gedaan hebben. Dat kan natuurlijk (met drank op in auto, ongezond leven, etc.), maar vaak is een tegenslag iemand niet persoonlijk te verwijten. Daarom is het zonde dat je jezelf op die manier pijnigt, want een tegenslag alleen is meestal al erg genoeg.


Lees ook:

Depressie symptomen

Negatief Zelfbeeld


 1. Een tegenslag kan ook een positief effect hebben. Ik bedoel het volgende: Als jij je door een tegenslag minder prettig voelt, kan een goede periode uit het verleden waardevoller worden voor je. Tevens is het mogelijk dat, als het je in de toekomst weer beter vergaat, je dat intenser zult ervaren.
 2. Van tegenslagen kun je leren, zodat je ze in de toekomst beter bewapend tegemoet kunt treden. Tevens kun je door het omgaan met tegenslagen louteren:
 3. Je krijgt een soort eelt op je ziel zodat een volgende tegenslag je minder hard kan/zal raken.

 4. Een tegenslag kan een soort drempel zijn. Het kost kracht en energie om er overheen te komen, maar daardoor verhef jij je enigszins waardoor je wellicht meer inzicht krijgt.
 5. In het leven zou je wel eens in het midden kunnen eindigen. Je tegenslagen meet je af aan je meevallers. Daardoor bepalen ze beide hoe jij je voelt. Hoe erger de pijn of het verdriet was, des te intenser kan het genot zijn. Andersom geldt uiteraard hetzelfde. Tevens is het zo dat je aan bepaalde dingen kunt wennen. Door ze te accepteren kun je ze een plaats geven. Ook dat kan er voor zorgen dat je qua beleving in het leven in het midden uitkomt.
 6. Je kunt omgaan met tegenslag ook beschouwen als het vinden van een binnendoorweg. Je snijdt als het ware een stukje af. Je leert en loutert op zulke momenten snel. Het is daarom onnodig om ze als tijdverlies te ervaren.
 7. De mate waarin tegenslagen je kunnen treffen, heeft vaak met je verwachtingen te maken. Het is in feite heel simpel: Wie niets verwacht en overal rekening mee houdt zal alles kunnen accepteren. In dat opzicht bezien kan ook de volgende opmerking van waarde zijn: Hoe kun je teleurgesteld zijn in het leven als je absoluut niet kunt weten wat je te wachten staat? Daarom is de combinatie nederigheid en overgave een goede in het leven.
 8. Dikwijls komt het ook voor dat een “tegenslag” achteraf een meevaller blijkt te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gedwongen ontslag, waarna je een leukere en betere baan weer vindt. Nu is het uiteraard niet zo dat als je nog “midden“ in de tegenslag zit, je dat al aan kunt zien komen. De wetenschap echter dat een tegenvaller een indirecte meevaller kan zijn, kan een tegenslag enigszins verlichten.
 9. Ik heb door diverse ervaringen in mijn leven (let wel: dit is een persoonlijke opvatting) heel sterk het idee gekregen dat het leven voor iedereen een bedoeling heeft, alleen kennen wij deze niet. Vanuit dat inzicht geredeneerd kun je dus ook nooit bepalen of het goed of slecht met je gaat. Wellicht is het de bedoeling dat je met bepaalde problemen wordt geconfronteerd. Dat maakt ze uiteraard daarom nog niet prettig. Maar wellicht kun je ze door dat inzicht beter hanteren. Vanuit dat opzicht is het ook interessant om te weten dat het er niet om gaat wat jij met je leven wil, maar wat het leven met jou wil. Wie dit onderschrijft zal inzien dat het voor een ander dan ook onmogelijk is om te bepalen of het goed of slecht met je gaat en of je het goed of slecht doet. Laat die wetenschap je enige bescherming geven tegen de oordelen en verwijten van een ander.
 10. Ik beschouw tegenslagen als zaken die nuttig kunnen zijn in dit leven. En dat bedoel ik niet alleen voor iemand persoonlijk, maar wellicht ook voor de mensheid in totaal. Het zou mij niets verbazen als blijkt dat we allemaal een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling en groei van de mensheid. In dat licht beschouwd kan jouw gevecht met een tegenslag wellicht de hele mensheid dienen. Die uitgangspositie kan een tegenslag enigszins lichter maken.
 11. Je eigen manier van het omgaan met tegenslag kan je leren wie je werkelijk bent; zelfkennis. Je kunt daardoor in de toekomst betere keuzes maken, omdat die gebaseerd zijn op “doorleefde” zelfkennis. Dat is beter dan uitgaan van andermans oordelen, verwachtingen en kennis.
 12. Je kunt niet alleen jezelf beter leren kennen door tegenslagen, maar ook degenen die je omringen. Dikwijls leer je in onplezierige omstandigheden wie werkelijk vrienden zijn. Tevens kun je dan ontdekken wie er alleen maar in je geïnteresseerd is als het je voor de wind gaat. Het is dikwijls een ontnuchterende ervaring maar welbeschouwd kun je er rijker uit komen.
 13. Wij mensen kunnen het leven niet begrijpen. Zij gehoorzaamt aan wetten van een hogere logica, welke ons te boven gaat. Wij kennen die wetten niet. Daardoor kunnen we ook niet bepalen of iets goed is of niet. Het is daarom niet ondenkbaar dat bepaalde ontwikkelingen alleen afgedwongen kunnen worden door middel van tegenslagen. Die wetenschap kan tegenslagen in een ander daglicht plaatsen.
 14. Menigeen die met tegenslagen wordt geconfronteerd, krijgt dikwijls het gevoel dat hij de weg kwijtraakt. Dat is echter compleet onmogelijk. Niemand kent zijn weg en daarom is het een illusie dat je in het leven zou kunnen verdwalen. Dat beschouw ik als een rijke gedachte.
 15. Tegenslagen kunnen een voorbode zijn van zelfkritiek en zelfbewustzijn. Als het je niet goed gaat zul je er waarschijnlijk alles aan doen om dat te veranderen. Hoe meer en hoe langer het je slecht gaat, des te groter is de kans –als je er positief op blijft reageren- dat jij je ontwikkelt. Daarbij geldt het principe:
 16. Hoe meer mest, hoe mooier de rozen die daarop groeien.

 17. Hoe erg de omstandigheden ook zijn waarmee je te maken krijgt, er is altijd weer iets om naar uit te kijken en dat kan in het ergste geval zelfs de dood zijn.
 18. Stel je voor dat je veel moest “betalen” om op de aarde te mogen rondlopen. Dan zou je toch proberen om er zo veel mogelijk uit te halen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een pretpark: je betaalt één entreeprijs en als je eenmaal binnen bent ga je niet zitten mokken op een bankje, maar probeer je uiteraard zoveel mogelijk waar voor je geld te krijgen. Door het bestaan zo te beschouwen krijg je een rijker leven.
 19. Tegenslagen kunnen je nederig houden en dat is in het leven een hoogstaande positie.
 20. Ieder probleem dat jij als een tegenslag ervaart heeft met een gebrek aan acceptatie te maken: Wie alles kan accepteren, kent geen problemen.
 21. Als het goed gaat is dat prettig voor jou. Gaat het slecht, dan is dat prettig voor jouw ontwikkeling. Ik zie geen verschil tussen jou en jouw ontwikkeling.
 22. Als je door een tegenslag even niets kunt doen, hoeft dat geen verloren tijd te zijn, want in die periode kweek je een soort van honger, waardoor het leven je daarna weer beter kan “smaken”.
 23. Wie geplaagd wordt door een tegenslag zoekt dikwijls naar een oorzaak daarvoor en die kan altijd gevonden worden. Bijvoorbeeld: Als hij dit of dat niet gedaan had, dan was dit of dat niet met mij gebeurd. Je kijkt dan echter niet ver genoeg terug. Waren zijn ouders er niet geweest, dan was hij er ook niet geweest en dan was het dus niet gebeurd. Wie dan consequent is, moet nog verder terug: Naar voorouders etc. Wie dan ver genoeg terug kijkt komt uit bij de schepping of de oerknal en wou je die God of de natuur kwalijk nemen?
 24. Probeer er voor te zorgen dat je het leven/de wereld niet meer nodig hebt om je goed te voelen. Zoek vrede en bevestiging in jezelf en maak je dus zo weinig mogelijk afhankelijk van factoren waar je geen invloed op hebt.
 25. Wees niet boos of teleurgesteld door een verkeerde beslissing. Verkeerde beslissingen bestaan namelijk niet. Op het moment dat je die beslissing nam was zij goed. Het kan alleen zo zijn dat een beslissing vervelend uitpakt, maar daarmee was de beslissing nog niet verkeerd, vooral omdat je op dat moment niet beter kon, want anders had je dat wel gedaan.
 26. Door een gebrek aan geld leer je er doorgaans juist goed mee omgaan. Zo kan dat met het leven ook gaan. Wie geplaagd wordt door tegenslagen, kan het leven beter in de vingers krijgen, zodat je minder last van tegenslagen hoeft te hebben.
 27. Alles in het leven is een kwestie van tijd en aangezien tijd in werkelijkheid niet bestaat, begrijp ik niet helemaal waar mensen zich vaak zo druk over maken.
 28. Het leven zit stoffelijk perfect in elkaar en zal dat ongetwijfeld ook in het onstoffelijke zijn. Het breekpunt zit op ons bevatting- en inzichtvermogen, dus probeer op het leven te vertrouwen.
 29. In de natuur gaat er niets fout. Wij mensen hebben er voor gekozen om bepaalde ontwikkelingen als fout te betitelen en dat zou je als een fout kunnen beschouwen.
 30. Als iets verkeerd lijkt te gaan gaat het alleen maar op een andere manier goed. De kunst is om die andere invalshoek te vinden. Mijn manier is:
 31. Door er vanuit te gaan dat we hier zijn om te leren en te louteren, kan ik iedere tegenslag een plaats geven zonder van streek te raken.

 32. Ik heb dankzij mijn ervaringen (als paragnost en als mens) geleerd dat er een bepaalde mate van voorbestemming in dit leven is. Dat –zogenaamde- plan kennen wij echter niet. Daarom is het ook een beetje hoogmoedig om teleurgesteld te zijn in dit leven, want hoe kun je nu teleurgesteld zijn als je niet weet wat de bedoeling is?
 33. Baseer je geluk of ongeluk niet op een vergelijking. Vergelijken doe je namelijk met je hoofd en voelen met je hart. Daarnaast is het zo dat een vergelijking alleen maar iets zegt over de verschillen en niets hoeft te zeggen over de persoon of situatie zelf. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat de ene flat hoger is dan de andere, maar dat zegt niets over de werkelijke hoogte van die flats.
 34. Het leven op aarde kent ook zijn mindere kanten. Wie dat niet mee wil maken, moet (let wel: Ik adviseer dit niemand) dan maar zelfmoord plegen. Wie dat niet doet, moet ook niet meer zo snel zeuren als er iets onplezierigs gebeurt, want dat is het risico van het vak: mens zijn.
 35. Het gaat er in het leven niet altijd om wat je meemaakt (dat overkomt je immers grotendeels). Het gaat er vaak wel om hoe je daar vervolgens op reageert, en ook dat overkomt je (genen, karakter, opvoeding) voor een groot gedeelte. Je bent dus niet voor honderd procent verantwoordelijk voor wat je overkomt en hoe je daar op reageert en die wetenschap is zeer boeiend en kan toch bevrijdend werken.

We gebruiken cookies op onze website om u de meest relevante ervaring te bieden door uw voorkeuren en vorige bezoeken te onthouden. Door op "Accepteer alles" te klikken, stemt u in met het gebruik van ALLE cookies. U kunt echter "Cookies weigeren" kiezen om zonder cookies verder te gaan. Lees meer