Online Afspraak Maken

Privacy Statement

Piekerpoli, gevestigd aan Segment 3 – Box D 0811, 6921 RC in Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Segment 3 – Box D0811
6921 RC Duiven

Maurice Derks is de Functionaris Gegevensbescherming van Piekerpoli. Hij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken
Piekerpoli verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over je activiteiten op onze website (niet persoonlijk herleidbaar)
– Internetbrowser en apparaat type (niet persoonlijk herleidbaar)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@piekerpoli.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Piekerpoli neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Piekerpoli) tussen zit.

Hoe lang we gegevens bewaren
Piekerpoli bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na de bewaartermijn worden de gegevens verwijderd. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens (bij aanmelding website): 3 maanden, om bij onduidelijkheden achteraf navraag te kunnen doen.
– Contactgegevens (bij aanmelding website): 3 maanden, om bij onduidelijkheden achteraf navraag te kunnen doen.
– Medische gegevens (bij behandelaar): 20 jaren, op verzoek van de cliënt kan het dossier verwijderd worden (WGBO).
– Administratieve gegevens (bij behandelaar): 7 jaren, verplicht door belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aangesloten behandelaren (psychologen, therapeuten, counsellors en coaches) behandelen alle informatie vertrouwelijk omdat zij een geheimhoudingsplicht hebben.

Piekerpoli verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Piekerpoli blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Piekerpoli gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Piekerpoli gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld Google Analytics en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/cookies/
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Diensten van Google
Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Piekerpoli en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@piekerpoli.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

Piekerpoli wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Piekerpoli neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen (een beveiligde internetverbinding) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@piekerpoli.nl.

Websites van derden
Deze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan.

Wijziging Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

We gebruiken cookies op onze website om u de meest relevante ervaring te bieden door uw voorkeuren en vorige bezoeken te onthouden. Door op "Accepteer alles" te klikken, stemt u in met het gebruik van ALLE cookies. U kunt echter "Cookies weigeren" kiezen om zonder cookies verder te gaan. Lees meer